Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Onderbouwen van ruimtelijke besluitvorming met behulp van ecosysteemdiensten

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Toekomstbestendig ontwerpen

In opdracht van de Vlaamse overheid (departement omgeving) verricht Antea Group onderzoek naar hoe ecosysteemdiensten kunnen bijdragen aan ruimtelijke besluitvorming of omgevingsbesluitvorming. Een belangrijke uitdaging is daarbij het operationaliseren van het ecosysteemdienstenconcept in de beleidsuitvoering.

De opdracht

Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de ecosystemen en hun natuurlijk kapitaal leveren aan de mens. Het concept beschrijft de relatie tussen de welvaart en het welzijn van de mens en zijn leefomgeving. Wanneer er veranderingen plaatsvinden in de geleverde ecosysteemdiensten door een ruimtelijk plan of projectontwikkeling, heeft dat dus functioneel-ecologische, socio-economische en culturele gevolgen voor de mens en maatschappij. De analyse ervan is dan ook een waardevolle, extra onderbouwing voor een goede besluitvorming over dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

De doelstelling van deze opdracht is het ontwikkelen en omschrijven van een concrete methodologie voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in diverse ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

De oplossing

Er wordt een stappenplan ontwikkeld dat gebruikers in staat stelt om in functie van de kenmerken van het proces en het project de relevante ecosysteemdiensten te selecteren. Tegelijk worden daaraan geschikte beoordelingsmethodes, tools of data gekoppeld die het geheel helpen analyseren en beoordelen. De output van de studie levert input aan een uit te bouwen kennisportaal rond het thema, waartoe concrete werkmethodes en richtlijnen worden aangereikt. De inzichten worden in de loop van de studie tevens getoetst aan een aantal praktijkvoorbeelden (living lab).

Partners en samenwerkingen

De studie wordt vormgegeven door Antea Group en VITO, in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep waarin zowel Vlaamse als lokale stakeholders zijn vertegenwoordigd. Door een goede terugkoppeling met de administraties en onderzoekers, streven we naar onderbouwde voorstellen voor concrete implementatie.

Parallel aan de studie streeft Antea Group met haar partners dagelijks naar de implementatie van concepten rond ecosysteemdiensten en green infrastructure in haar projecten rond ruimtelijke planning, inrichting en landschapsontwerp

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer de cookies die u wil accepteren

Meer informatie