Winterbeek

Winterbeek: Waterbodemonderzoek en -sanering

Jarenlange industriële lozingen hebben de Winterbeek sterk verontreinigd tussen Beringen en de mondingen in de Demer te Zichem.  Niet enkel de waterkwaliteit werd aangetast, ook de waterbodem, de oevers en de omliggende komgronden zijn sterk verontreinigd met zware metalen, zouten en ioniserende stoffen. Strengere lozingsnormen en inspanningen vanuit de industrie hebben de aanvoer van nieuwe verontreinigde stoffen gereduceerd waardoor het kader is gecreëerd om de aanwezige verontreiniging te saneren. Antea Group werd door VMM en OVAM uitgekozen voor de opmaak van het Bodemsaneringsproject (BSP), de passende beoordeling en het saneringsbestek voor deze complexe problematiek.

Downloads: