Groenenhoek

Weg- en rioleringswerken Groenenhoek te Kontich

Herstel ecologisch evenwicht en duurzame infrastructuur

De Groenenhoek vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk recreatief fietsnetwerk doorheen het landschappelijk buitengebied. Naast wonen is er ook heel wat landbouwactiviteit in deze groene omgeving tussen Waarloos en Kontich Kazerne. De rijbaan was is in de loop der jaren zwaar beschadigd geraakt door het landbouw- en sluipverkeer. Hierdoor was de gebruiksveiligheid en het comfort langsheen het fietslint niet langer gegarandeerd. De noodzaak om de rijbaan te vernieuwen was groot.

Gezien de omvang van deze ingrijpende werken, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de rioleringsinfrastructuur aan te pakken. Afvalwater werd immers direct in de baangrachten geloosd waardoor het oppervlaktewater sterk verontreinigd werd. Er werd in samenspraak met rioolbeheerder Rio-link een drukriolering gerealiseerd. De baangrachten werden geruimd en geoptimaliseerd. Ze bergen grote volumes zuiver regenwater, zorgen voor biodiversiteit en voorkomen wateroverlast.

"Antea Group werkte samen met Rio-link en het gemeentebestuur aan een beter milieu en de uitbouw van het landschappelijk fietsnetwerk."

De bestaande rijbaanbaanverharding en funderingslagen werden opgebroken en vervangen. Tegelijkertijd werd aan beide zijden van de rijbaan een betonnen kantstrook gerealiseerd. Naast hun nuttige functie zorgen de kantstroken voor een visuele vernauwing die de rijsnelheid van voertuigen positief beïnvloedt. Fietsers genieten na de werken van een mooi, veilig en comfortabel parcours doorheen deze groene omgeving.

Antea Group verzorgde de topografie, de ontwerpfase, hydraulische berekeningen, de veiligheids-coördinatie ontwerp en verwezenlijking, de taken ikv de grond-verzetsregeling en leiding der werken.