Warmtenet Stora Enso

Warmtenet Stora Enso Langerbrugge Volvo Car Gent

40% minder CO2-uitstoot door het herbruik van energiestromen

De papierfabriek van Stora Enso Langerbrugge (Gent) ligt dicht bij de productievestiging van Volvo Car Gent, aan de andere kant van het zeekanaal Gent-Terneuzen. De twee bedrijven slaan de handen in elkaar voor hun langetermijnengagement, namelijk hun CO2-voetafdruk verkleinen. Dit streven naar duurzaamheid is een initiatief dat het Havenbedrijf Gent warm omarmt.

Ondergronds warmtenet
Stora Enso Langerbrugge beschikt over 2 bio-WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling) waarbij intern slib en externe biomassa omgezet worden in elektriciteit en alle nodige proceswarmte. Deze centrales voorzien de fabriek in meer dan 75% van haar eigen elektriciteitsverbruik. Het plan is om via een ondergrondse pijpleiding heet water, onder druk en met een temperatuur van 125°C, naar de Volvofabriek te transporteren. Daar zal het worden gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Dit warmtenet is 4 km lang.

Resultaat
Volvo Car Gent zal door dit project het gebruik van fossiele brandstoffen reduceren. Geraamd wordt dat de CO2-uitstoot met 15.000 ton per jaar zal verminderen. Een daling met meer dan 40% van de totale CO2-emissies van de fabriek. Op Europees vlak vermindert Volvo Car hiermee de CO2-uitstoot met 24%. Het project toont hoe ‘afval’ van de ene fabriek een ‘grondstof’ voor de andere wordt.

Technische achtergrond
De pijpleiding zal een totale lengte hebben van 4 km, 2 km heen en 2 km terug. De kruising met het zeekanaal Gent-Terneuzen wordt uitgevoerd middels de techniek van horizontaal gestuurd boren met Staal-in-Staal leidingen.  De boringen hebben een lengte van  2 x ca 400 m en bevinden zich op  7 meter onder de kanaalbodem. Het geleverd thermisch vermogen heeft een capaciteit van 25 MW, gelijk aan het gemiddeld aardgasverbruik van 5.000 gezinswoningen. Nadat het hete water de autofabriek heeft bereikt, wordt het afgekoeld tot 85°C waarna het teruggaat naar Stora Enso. Hier wordt het opnieuw verhit.

Rol van Antea Group
In opdracht van Stora Enso Langerbrugge bestond deze engineeringopdracht uit:

 • Vooronderzoek
 1. Haalbaarheid
 2. Voorontwerp
 • Authority engineering en vergunningen
 • Ontwerp
 1. Leidingtraject
 2. Boringen onder kanaal
 3. Veiligheidscoördinatie ontwerp
 • Prijsvraag
 1. Technische specificaties en opmaak prijsaanvraagdossier
 2. Evaluatie van de prijsaanbiedingen
 • Constructie

Assistentie aan de Bouwheer tijdens de uitvoering

De engineering vond tussen november 2014 en juli 2015 plaats. De constructie liep tot augustus 2016. Op 18 november werd het nieuwe warmtenet officieel geopend. Lees meer hierover.

Stora Enso Langerbrugge: produceert jaarlijks 555.000 ton krantenpapier en magazinepapier, uitsluitend op basis van oud papier.
Volvo Car Gent: grootste productievestiging van de Volvo Car Groep in Europa.