vleermuismerksplas

Vleermuizenonderzoek

Merksplas Kolonie en Noordkasteel

Antea Group werd door Kempens Landschap uitgenodigd om een vleermuizenonderzoek uit te voeren in de kolonie van Merksplas. Het betrof een zomerinventarisatie voor detectie van aanwezigheid (soortenspectrum, verspreiding…) en foerageergebied. De focus werd daarbij gelegd op het drevennetwerk. Hiervoor werd een actieve inventarisatie (avondbezoeken met batdetector) uitgevoerd.

Voor de site Noordkasteel werd Antea Group gevraagd door BAM om de aanwezige vleermuisactiviteit vast te stellen. Dit ik het kader van de effectbeoordeling van het MER van de Oosterweelverbinding. Ook hier ging het over een zomerinventarisatie, waarbij er een actieve inventarisatie werd uitgevoerd. Naast deze mobiele detectie werd tevens een passieve detectie werd opgezet.

Lees meer over deze onderzoeken.