vleermuismonitoring

Vleermuizenmonitoring

Alle vleermuizen zijn bij wet beschermd. Dit volgt onder meer uit ‘De overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa’,  beter gekend onder de naam ‘Bat-agreement’. Verder zijn internationale beschermingsregels van belang. Ook vanuit de Europese instandhoudingsdoelstellingen worden doelen gesteld voor vleermuizen.

Gezien vleermuizen beschermd zijn volgens de wet, betekent dit dat het verboden is om ze te vangen en/of te doden, maar ook dat het verboden is om verblijfplaatsen te verstoren, ontoegankelijk te maken of te beschadigen. Het kan daarom noodzakelijk zijn om gerichte studies uit te voeren, bv. inventarisatie-monitoring in functie van beheerplannen, inrichtingsplannen, landschapsecologisch advies, inplantingen van constructies zoals windturbines, …. Antea Group voert in dit kader geregeld verschillende types monitoring uit.

Lees meer over deze studies.