Vispassage Dender Oost

Vispassage Dender Oost

Aanleg van twee visdoorgangen te Attre en Mévergnies

Doordat de waterkwaliteit verbetert, keren vissen terug naar de waterlopen. Maar soms is er menselijk ingrijpen nodig om vissen voorbij hindernissen te helpen, zoals stuwen en watermolens. Indien nodig wordt het natuurlijk verval van waterlopen hersteld. Waar dit niet mogelijk is, worden vistrappen en nevengeulen aangelegd. De Benelux-beschikking vismigratie heeft tot doel het herstellen van de vrije vismigratie in de ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux. In het kader van deze beschikking worden op de Dender Oost twee vispassages aangelegd: aan de watermolen te Mévergnies én aan de molen te Attre. In opdracht van de dienst Service Public de Wallonie staat Antea Group voor beide knelpunten in voor de opmaak van een scenario-analyse, voorontwerp, hydraulische modellering, definitief ontwerp en aanbestedingsdossier.

Downloads: