Vergunningen windturbine Zandvliet iov Storm Management

Vergunningen windturbine Zandvliet in opdracht van Storm Management

Volgend uit een haalbaarheidsstudie werd de locatie Zandvliet vastgelegd. Storm Management stelt Antea Group aan voor de opmaak van alle vergunningsdocumenten: localisatienota, bouwvergunning en milieuvergunning.

Downloads: