mobiliteit

Van vooropgestelde mobiliteitswensen tot mogelijke ontwikkelingscenario's

Uitdaging

Het mobiliteitsplan dient een kader te vormen en maatregelen te nemen, welke de verkeersveiligheid verhogen en de verkeersleefbaarheid verbeteren. Voor het opstellen van een mobiliteitsplan heeft de gemeente Herenthout in 2010 een vijftal mobiliteitswensen geformuleerd. Deze zijn omgezet in de thema’s ‘wegencategorisering en snelheidsbeleid’, ‘school(omgeving)’, ‘langzame netwerken’, ‘openbaar vervoer’ en ‘parkeerbeleid’.

Oplossing

Per thema werd een gedetailleerde onderzoeksopzet ontwikkeld. De volledige studie, om tot een mobiliteitsplan te komen, voorziet de volgende stappen:

  1. Het opmaken van het mobiliteitsplan bestaande uit:
    Fase 1: oriëntatienota
    Fase 2: opbouw van het plan (knelpunten-kansen-doelstellingen)
    Fase 3: beleidsplan
  2. De uitvoering van de acties zoals bepaald in het mobiliteitsplan, gespreid in de tijd
  3. De opvolging waarin de mobiliteitsplanning en haar acties worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Resultaten

Vanuit de synthesenota werden er 3 ontwikkelingsscenario’s voorgesteld aan alle betrokken partijen; de Vlaamse Overheid, de Provincie, de gemeente Herenthout en De Lijn. Het beleidsscenario is tot stand gekomen rekening houdend met de consensussen en tegenstellingen uit de scenariobeoordelingen. Het beleidsscenario werd in een concreet actieprogramma gegoten dat de leidraad vormt voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente gedurende de komende 6 jaar. Daarna zal het mobiliteitsplan opnieuw getoetst worden.