mober uplace

Uplace, multifunctionele ervaringsbestemming te Machelen

Opmaak van een project-MER, MOBER, circulatiestudie en veiligheidsrapport voor een Brownfieldproject te Machelen

Uplace ontwikkelt aan de Woluwelaan te Machelen een hoogwaardige multifunctionele zone voor leisure, retail en kantoren. Antea Group stond in voor de opmaak van het project-MER evenals  de opmaak van een mobiliteitsstudie (MOBER) en veiligheidsrapport.

Volgens de prognoses uit het MER en MOBER verwachten we ruim 12.000 auto’s en 300 vrachtwagens per dag. De parkeerbehoefte wordt op ca. 6.000 plaatsen geraamd.  In- en uitrijden moet via een fly-over plus een tunnel om het verkeer op de Woluwelaan vlot te houden.

Antea Group kreeg van Uplace ook opdracht om de plannen voor de interne circulatie in goede banen te leiden. Antea Group zette hierbij in op:

  1. verkeerskundige optimalisatie van parking, ontsluiting en logistiek  aan de hand van microsimulaties 
  2. technische fintetuning van de parking in functie van een “optimal natural flow” voor voertuigen en hun inzittenden
  3. ontwerp van de noodzakelijke infrastructuuringrepen om de afwikkeling op punt te krijgen.

Persberichten:
Uplace: Studie is logisch vervolg op eerder planmilieueffectenrapport
ORI, de sectorfederatie van advies- en ingenieursbureaus, steekt haar leden een hart onder de riem