Stuivenberg

Stuivenberg Mechelen

Masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan

De Stad Mechelen wil het gebied Stuivenberg langs de E19 ontwikkelen als een randstedelijke woonwijk met 335 nieuwe woningen. Antea Group verzorgde i.s.m. KuiperCompagnons de visievorming, het masterplan en de proefverkaveling, alsook de doorvertaling naar het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en milieubeoordeling onder de vorm van een mobiliteitseffectenrapport en plan-MER-screening.

Downloads: