kontich parking

Studieopdracht voor de realisatie van een randparking centrum Kontich

Antea Group werd door de gemeente Kontich aangesteld voor het opmaken van een ontwerp en het uitvoeren van de werfleiding voor de realisatie van een randparking ten westen het centrum van Kontich.

In 2011-2012 begeleidde Antea Group in opdracht van de gemeente de vernieuwing van de winkel- en wandel-as Molenstraat. Hierbij werd een eerste aanzet gegeven voor de dorpskernvernieuwing waarbij tegelijkertijd een eerste gedeelte van een randparking aan de Spoorwegstraat werd gerealiseerd. Dit was nodig om het parkeren voor bezoekers van het centrum te faciliteren. Dit project werd in 2013 opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.

Vandaag de dag is het voor de handelaren in het centrum van Kontich van enorm groot belang dat klanten beschikken over een vlotte bereikbaarheid én parkeermogelijkheid. Dat alles bij voorkeur met een minimum aan parkeerkosten en in de onmiddellijke omgeving van de bestemming. De ervaring leert dat de nieuwe randparking aan de Spoorwegstraat evenals de bestaande centrumparkings aan het Sint-Martinusplein en Sint-Jansplein vaak ontoereikend zijn.

Antea Group werkt, samen met het gemeentebestuur en het Vlaamse Gewest, aan de realisatie van een uitbreiding van de randparking aan de Spoorwegstraat. Er wordt gestreefd naar een verdubbeling van de capaciteit. Naast het ontwikkelen van bijkomende parkeerplaatsen voorziet het ontwerp ook de realisatie van een vrijliggend fietspad langsheen de expressweg N171. Fietsers beschikken in de toekomst over een veilige en comfortabele verbinding van en naar het centrum!