aalscholver

Studie van preventieve maatregelen tegen Aalscholverschade

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzocht Antea Group de effectiviteit van het inzetten van groene handlasers om aalscholvers op (vis)vijvers en viskweekvijvers in Vlaanderen te verjagen.

De populatie aalscholver is sinds de jaren ’60 spectaculair gegroeid. Op dit moment schat men het aantal op 2.000.000 exemplaren. Enerzijds wordt de aalscholver als een indicatorsoort beschouwd voor herstel van visbestanden en de verbeterende waterkwaliteit. Anderzijds worden aalscholvers, zowel door de commerciële viskweeksector als door hengelaars, als een probleemsoort beschouwd die aanzienlijke schade veroorzaakt aan visbestanden. Antea Group onderzocht of het inzetten van groene handlasers kon benut worden om de vogels te verjagen van (vis)vijvers of viskweekvijvers. Hiervoor werden 2 onderzoekslocaties aangeduid waarbinnen gedurende 2 periodes van 6 weken gemonitord werd.

Lees meer over dit project.