Strategische planning in de Westhoek

Strategische planning in de Westhoek

Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Poperinge

Het stadsbestuur van Poperinge stelde Antea Group aan voor de herziening van het GRS. De studie heeft een belangrijke strategische focus. Het GRS Poperinge geeft de visie weer van de stad op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, zowel op korte termijn als op langere termijn.

De herziening van het GRS bestaat allereerst uit een sneltoets aan de gewijzigde visies en context. Hierbij worden de concepten en visies die nog steeds actueel zijn, behouden. Er wordt een oplijsting gemaakt van doelstellingen, randvoorwaarden, aandachtspunten en discussiethema’s onder de vorm van aan te pakken sleutelkwesties. Vervolgens wordt een integrale overkoepelende visie uitgewerkt, om te komen tot een globaal stadsmodel waarbinnen de diverse onderzoeken op het niveau van deeldomeinen zullen worden uitgewerkt.