strategische planning in de westhoek

Strategische planning in de Westhoek

Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ieper

Antea Group is door de stad Ieper aangesteld om de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit te voeren en in dit kader een intensief communicatie- en participatieproces met verschillende actoren te begeleiden. De herziening van het GRS dient allereerst een strategisch karakter te hebben. Er moet worden ingezet op een weloverwogen keuze van sleutelkwesties, thema’s en gerichte toekomstperspectieven, alsook de weg om deze perspectieven te realiseren. Het toetsingskader moet worden omgebogen naar een dynamisch plan dat mogelijkheden creëert.