RUP Vestingslandschap te Ieper

RUP Vestingslandschap te Ieper

Erfgoedplanning: een raamwerk voor de toekomst

Op diverse niveaus wordt vandaag gewerkt aan de wisselwerking tussen erfgoed en hedendaagse ontwikkelingen. Het begrip wisselwerking dient hierbij een sterke klemtoon te krijgen. Er mag allerminst sprake zijn van een eenrichtingsbenadering, waarbij louter vanuit het historisch karakter wordt geoordeeld.

Het vestingslandschap rond de stad Ieper is reeds beschermd, maar ook de sites die eraan palen dienen bij hun herontwikkeling de interactie aan te gaan met dit landschap. Met het RUP Vestingslandschap onderzocht Antea Group de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van deze randen, om projecten in de toekomst te laten fungeren als schakel tussen de binnenstad en haar vestingen. De ligging van het plangebied binnen de definitief aangeduide ankerplaats “Ieperse Vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen” leidde bovendien tot de aanduiding van nagenoeg het hele plangebied als erfgoedlandschap, het tweede in de provincie West-Vlaanderen. In gebiedsspecifieke stedenbouwkundige voorschriften worden de ruimtelijke randvoorwaarden vastgelegd om het behoud van cultuurhistorisch waardevolle erfgoedelementen te garanderen. Op die manier wordt gewerkt aan ruimtelijke kwaliteit en behoud van identiteit.

Downloads: