RUP Gistelse Steenweg

RUP Gistelse Steenweg Noord, Brugge

Zoektocht naar innovatieve inbreiding

Deelgemeente Sint-Andries kende het afgelopen decennium een grote groei van verkavelingen, waardoor het gebied nagenoeg is volgebouwd. Er zijn echter nog aanzienlijke potenties voor inbreiding in een aantal binnengebieden, sites van ambachtelijke bedrijven, enz. Twee kastelen met bijhorende private parken vormen de buitenbeentjes in het gebied. Antea Group onderzocht de mogelijkheden voor kwalitatieve inbreiding, rekening houdend met doorwaadbaarheid voor de zachte weggebruiker, het tegemoet komen aan de nood voor sport- en speelplekken & het respecteren en valoriseren van cultuurhistorisch erfgoed. De gevormde visie wordt doorvertaald in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Downloads: