rieme

Rieme Zuid en Doornzele Noord

Natuurinrichting en ontwerp van recreatieve infrastructuur

De koppelingsgebieden Rieme Zuid en Doornzele Noord zijn gelegen op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en liggen op het grondgebied van de stad Gent en de gemeente Evergem. In het kader van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven van Gent worden er groene buffers gerealiseerd in deze koppelingsgebieden.

Opdracht
De opdracht omvat de opmaak van het ontwerp der werken volgens de huisstijl van de Gentse Kanaalzone en wordt uitgevoerd in 2 delen. De eerste deelopdracht omvat de aanleg van een bufferbos tussen Doornzele en het Kluizendokcomplex, de natuurtechnische inrichting van de waterloop Molenvaardeken en de aanleg van fiets- en wandelverbindingen, waaronder een functionele fietsroute langsheen de drukke havenweg Vasco da Gamalaan.

De tweede deelopdracht omvat de herinrichting van het Ter Donkplein in Doornzele, de inrichting van een bufferbos tussen Rieme en het Kluizendokcomplex, natuurcompensatiewerken en overige fiets- en wandelverbindingen.

Lees meer over dit project.