ooststatiestraat.jpg

Renovatie fietspaden Ooststatiestraat te Kontich

Verkeersveilig gemeentelijk fiets- en wandelroutenetwerk

In het kader van de gemeentelijke raamopdracht voor onderhoudswerken werden de fiets- en voetpadenpaden aan de Ooststatiestraat tussen de K. Astridlaan en de Kauwlei gerenoveerd. De betegeling van betondallen was beschadigd en verouderd. Hierdoor werd het fiets- en voetgangerscomfort ernstig aangetast. De Ooststatiestraat vormt een belangrijke verbinding tussen het centrum van Kontich en het treinstation, de fiets-o-strade Antwerpen – Mechelen (F1), de wijk Kontich Kazerne en het centrum van Lint. Dagelijks maken honderden fietsers gebruik van deze fietspaden.

"Antea Group begeleidt het gemeentebestuur van Kontich bij de uitbouw van een verkeersveilig en comfortabel gemeentelijk fiets- en wandelroutenetwerk."

 

Bij de ontwikkeling van een aangenaam fiets- en wandelroutenetwerk werd gestreefd naar het behoud van de volwaardige bomen. Deze bomen vormen immers een belangrijke bijdrage aan de versterking van het landelijke karakter van de gemeente en bieden naast extra afscherming voor de fietser tevens een enorme ecologische bijdrage. Om te voorkomen dat de nieuwe fietsinfrastructuur op termijn beschadigd zou raken door de gestage wortelontwikkeling werden wortelbruggen onder het fietspad geplaatst. De fietspaden werden getoetst aan het fietsvademecum. Ze zijn gerealiseerd in roodbruin asfalt omdat deze monolietverharding het meeste fietscomfort verzekert. Een verkeerspoort beveiligt de oversteek voor zachte weggebruikers en verbindt het routenetwerk met het Trage Wegennetwerk als onderdeel van de Archeologische fiets- en wandelroute doorheen de wijk Boutersem. Daarnaast werden ook de voetpaden en parkings volledig vernieuwd in het kader van dit project.

Antea Group verzorgde de topografie, de ontwerpfase, de veiligheids-coördinatie ontwerp en verwezenlijking, de taken ikv de grond-verzetsregeling en nam de leiding van de werken waar.