PRUP Windlandschap E40

PRUP Windlandschap E40

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Windlandschap E40

Op 1 oktober 2011 ging het project ‘Oost-Vlaanderen Energielandschap’ van start. Dit project kadert in de Vlaamse subsidieregeling van projecten die uitvoering geven aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het project heeft tot doel de energietransitie in Oost-Vlaanderen te ondersteunen, faciliteren en waar mogelijk initiëren. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid immers 13 % van alle energie uit hernieuwbare energie betrekken. De Provincie Oost Vlaanderen wil de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines vergroten en het draagvlak voor wind­energie behouden dan wel versterken. Antea Group i.s.m. H+N+S heeft in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen een masterplan en een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor een concentratie van windturbines langs de E40.

Downloads: