MER

PRUP en plan-MER Sun Parks Kempense meren

Antea Group werd door de Provincie Antwerpen aangesteld als ontwerper voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) en milieueffectenrapport (MER) voor de omgeving van Sun Parks te Mol. Het plangebied vormt, samen met het Zilvermeer en het Zilverstrand in de nabije omgeving, een belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt binnen de regio van de Kempense meren. Naast de planologische verankering van het bestaande vakantiedomein Sun Parks, worden binnen dit planproces ook de effecten onderzocht van een nieuw indoor recreatiepark.