Overslagterminal Main Hub II te Antwerpen

Overslagterminal Main Hub II te Antwerpen

Uitdaging

De opdracht bestond uit  het begeleiden van  de ontwikkeling van een nieuwe overslagterminal Main Hub II in de Antwerpse Haven.- in opdracht van IFB.

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een terminal voor overslag van containers tussen spoor en wegverkeer met een capaciteit van 600.000 TEU/jaar. Deze terminal bestaat uit een sporenbundel, overslagkranen, een stock-ruimte, parking en randvoorzieningen.

Oplossing

Antea Group stond in voor de vergunningsaanvragen voor dit project:

  • ontheffingsdossier MER
  • bouwvergunningsaanvraag
  • milieuvergunningsaanvraag

Daarnaast werden door Antea Group ook diverse studies uitgevoerd zoals: bodemonderzoek, terreinopmetingen, stabiliteitstesten van de bodem, funderingsadvies voor de kraanbaan en een studie voor de bescherming van de RAPL pijpleiding die het terrein doorkruist.

Resultaten

De nodige vergunningen voor de ontwikkeling van de overslagterminal zijn verkregen.