pannenfabriek

Overdracht van oude ontginningsgronden Pannenfabriek te Turnhout, Oud-Turnhout en Ravels

Het gebied omvat 31 kadastrale percelen met een totale oppervlakte van 35,3 ha. Deze liggen in 3 gemeentes, grenzend aan elkaar. De oude ontginningsgronden van de Pannenfabriek bezitten hoge recreatie- en natuurwaarden. Ongeveer de helft van de percelen wordt beschouwd als risicogrond. De kleiputten werden destijds opgevuld met bodemvreemd materiaal. Hierdoor ontstaat een onderzoeksverplichting tot oriënterend bodemonderzoek (OBO) in het kader van overdracht. Op verzoek van de eigenaars werden de nodige stappen tot een veilige overdracht opgestart. Antea Group werkte hierbij een driestappenplan uit.

Stap 1: bijzonder complexe & omvangrijke voorstudie
Deze voorstudie is nuttig om de onderzoeksplicht in vraag te stellen. De analyse van een voorstudie maakt het mogelijk om bewuste keuzes te maken met betrekking tot een verkoop. Hiernaast bevat het de nodige informatie voor OVAM.

Stap 2: oriënterend bodemonderzoek
Deze stap gebeurde in verschillende fases.

  • voorafgaand overleg met OVAM waarbij de voorstudie inhoudelijk is besproken
  • beperkt onderzoeksprogramma op basis van de voorstudie en in samenspraak met OVAM (uitzonderingsprocedure strategie 2bis)
  • besluit van het OBO: namelijk er is verontreiniging vastgesteld die een noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek vormt
  • OBO = conform verklaard

Stap 3: vrijstelling saneringsplicht
Ook deze stap gebeurde in een aantal fases.

  • opmaak dossier voor aanvraag van vrijstelling d.m.v. gemotiveerd schrijven
  • akkoord voor vrijstelling
  • OVAM zet het dossier ambtshalve verder, te beginnen met het beschrijvend bodemonderzoek

Antea Group maakt zich sterk voor een open communicatie met alle betrokken partijen, in dit geval de eigenaars, de notaris en OVAM. We streven altijd naar een kostenbesparende oplossing. Door de uitgebreide voorstudie zijn de kosten voor een klassiek OBO uitgespaard. Door het bekomen van de vrijstelling zijn de kosten voor een BBO en eventuele sanering ook uitgespaard. Daarbij is een positief einddoel bereikt, nl. de overdracht heeft kunnen plaatsvinden. Deze elementen zorgen voor tevredenheid bij alle partijen.

Bekijk, via de link hieronder, de flyer 'Bodemverontreiniging is geen probleem' voor meer informatie over ons strategisch advies bij verkoop.

Downloads: