organisatieadvies brandweerhervorming

Organisatieadvies brandweerhervorming zone Mechelen-Rupel

In opdracht van de stad Mechelen voerde Antea Group een studie uit ter ondersteuning van de brandweerhervorming zone Mechelen-Rupel. Deze hervorming kadert in de doelstellingen van commissie Paulus waarbij adequatere hulpverlening en schaalvergroting voorop staan.

Dit project bestond uit onderstaande delen:
• Opstellen inventaris en GIS verwerking van werkingsmiddelen, personeel, operationele gegevens en omgevingsdetails;
• Bepaling en geografische voorstelling van risico’s;
• Voorstel toekomstige zonevorming en de financiële aspecten.

Er was ook aandacht voor de andere taken in de veiigheidsketen zoals pro-actie, preventie, preparatie en evaluatie. De studie leidde tot een organisatiemodel en meerjarenbeleidsplan.