slang

Opmaak soortenbeschermingsprogramma

voor Gladde slang (Coronella austriaca)

In het kader van de G-IHD’s werden doelstellingen vooropgesteld voor de Gladde slang. Deze doelstellingen omschrijven hoe groot de populaties moeten zijn, en welke oppervlakte optimaal habitat waar precies voorhanden moet zijn om van duurzame populaties te kunnen spreken.

Om te zorgen voor duurzame populaties is habitatherstel en realisatie van nieuw geschikt leefgebied aangewezen. Alsook dient een verbinding van de verschillende populaties verzorgd te worden. Migratie van individuen is immers een levensbelangrijk aspect voor het verkrijgen van duurzame (meta)populaties.

Lees meer over dit project.