tupperware site Aalst

Ontwikkeling Tupperwaresite te Aalst

Ontwerp en realisatie publieke ruimte en infrastructuur

Het project betreft de herontwikkeling van een industriële site tot een nieuwe stadswijk langs de Dender met een in hoofdzaak residentieel programma. De ontwikkeling heeft als doel een levendige en aantrekkelijke stadsinbreiding te creëren met oog voor openbaar domein, connecties met buurt en stad, met water en station, waarin een mix van functies tot ontwikkeling kunnen komen en waarbij ruimte is voor duurzaamheid voor de gemeenschap. In nauwe samenwerking met Achtergael Architecten stond Antea Group in voor het uitwerken van het landschapsontwerp tot een technisch uitvoeringsdossier, verkavelingplan, stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en de opvolging van de werken. Antea Group stond tevens in voor de uitvoering van een project‐MER‐screening.