kleinschalige waterzuivering

Ontwerp van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties

Kleinschalige waterzuiveringinstallaties (KWZI) behandelen het huishoudelijk afvalwater van kleinere woonkernen, campings, … op een economisch en ecologisch aanvaardbare manier. Men spreekt van een KWZI als er op de installatie niet meer dan 2.000 IE wordt gezuiverd. In opdracht van Aquafin heeft Antea Group reeds 10-tallen KWZI’s ontworpen. Bijgaand zijn enkele projectfiches toegevoegd (KWZI Kemmel en KWZI De Lovie). Ook bij deze projecten voldoet het gezuiverd afvalwater aan de gestelde lozingsnormen waarbij ca. 95% van de vervuiling verwijderd wordt.

Downloads: