drukfactoren in de agrarische gebieden

Onderzoek naar de transformatie van landbouwgebieden in Vlaanderen

Evaluatie en opstellen van een ruimtelijk afwegingskader

Antea Group voerde in samenwerking met de KULeuven, in opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen, een onderzoek uit naar niet-agrarische ontwikkelingen in landbouwgebied die vandaag een druk uitoefenen op de professionele landbouwsector, zoals bv. verpaarding en vertuining. Deze studie kaderde binnen de opmaak van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en ging gepaard met een beperkt aantal kortetermijnacties die een signaalfunctie hebben voor de vernieuwing van het ruimtelijk beleid. Eén van deze kortetermijnacties is gericht op “het vrijwaren van strategisch aaneengesloten landbouwgebieden voor de professionele landbouw”.

De studie brengt de ruimtelijke druk in beeld op basis van bestaand onderzoek en enkele gevalstudies en reikt een afwegingskader aan voor de afweging van niet-agrarische transformaties in landbouwgebied.

Downloads: