Neeltje Jans radartorenlocatie

Neeltje Jans

Haalbaarheidsstudie Radartoren

De ScheldeRadarKeten behoort tot de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, een Vlaams-Nederlandse overheidsinstantie die o.a. verantwoordelijk is voor de scheepvaartbegeleiding in de Westerschelde omgeving. Daartoe zijn ondermeer 20 radarposten en 5 verkeerscentrales voorzien.

Doel van de eerste opdracht was de bepaling van de optimale locatie voor een bijkomende radarpost ter verbetering van het Noordelijke werkingsgebied van de ScheldeRadarKeten.

Antea Group onderzoek wees uit dat Eiland Neeltje Jans voldeed. In een tweede opdracht bestudeerde Antea Group de deelaspecten van deze locatie.