Natuurgebied de Vennen

Natuurgebied De Vennen

Ecologische herinrichting Kleine Hoofdgracht

Het natuurgebied De Vennen is gelegen in Balen, ten midden van een gebied met hoge waterspiegel en regelmatige wateroverlast. Het natuurgebied wordt doorsneden door drie waterlopen. De vallei kwam door de jaren heen onder druk te staan door o.a. het toenemen van verharde oppervlaktes. In opdracht van de Provincie Antwerpen, Dienst Waterbeleid, zocht Antea Group naar de ideale bescherming tegen deze wateroverlast. De oplossing moest hand in hand gaan met natuurherstel, habitat verbetering en opwaardering van de vallei.

Antea Group vond, in overleg met de verschillende actoren, een herinrichting van de waterlopen waarbij zowel veiligheid als ecologie wel bij varen.

Downloads: