Volgermeerpolder

Natuur- en landschapsbeheerplan Grote Watering te Lommel

In opdracht van stad Lommel stelde Antea Group een natuur- en landschapsbeheerplan op voor de Grote Watering. Het natuurbeheerplan is tevens een erkennigsdossier voor de uitbreiding van het bestaande natuurreservaat. De Grote Watering ligt pal op de Nederlandse grens ten westen van Lommel-Kolonie. Het gebied is volledig beschermd als landschap. Een deel van het plangebied dat eigendom is van Natuurpunt was al erkend als natuurreservaat.

De Grote Watering werd aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw. Op dat moment was er nood aan bijkomende landbouwgronden door de bevolkingstoename en hoge voedselprijzen. De aanleg van het kanaal tussen Schelde en Maas in de jaren 1840 bracht kalkrijk water tot in de voedselarme Kempen. Met een ingenieus grachtensysteem kon de heide in cultuur worden gebracht. De combinatie van de in oorsprong arme heidegronden, het kalkrijk maaswater en zaadmengsels uit de Alpen zorgen ervoor dat de Grote Watering een unieke rijkdom aan soorten herbergt. Om het voortbestaan van zowel het cultuurhistorisch patrimonium als de rijke flora te garanderen, besliste de stad Lommel om via beheerplannen het beheer op punt te stellen.

Lees meer over dit project.