sintrijkers

Monitoring van amfibieën (herpetofauna)

Inventarisatie poelen in de ruilverkavelingen Sint-Rijkers en Pollinkhove

Deze opdracht beschrijft de toestand van de herpetofauna en hun biotopen voor de uitvoering van de werken. Daarvoor wordt een selectie van de aanwezige poelen in de ruilverkavelingsgebieden geïnventariseerd. Naast de verwerking van deze gegevens dient de toestand van de poel en de nabije omgeving beschreven en het belang ervan voor de herpetofauna bepaald te worden.

Lees meer over deze opdracht.