monitoring natuurinrichtingsprojecten

Monitoring natuurinrichtingsprojecten

Uitkerkse polder en Oostends krekengebied

Om te onderzoeken of natuurinrichtingsprojecten de gewenste resultaten opleveren, wordt een monitoring uitgevoerd. Vegetaties, flora, fauna en abiotische karakteristieken worden door de jaren heen opgevolgd, tot tien jaar na de inrichtingswerken. Op die manier kunnen lange termijn evoluties voorspeld en geëvalueerd worden. Antea Group heeft in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij de monitoring in de Uitkerkse polder en het Oostends krekengebied uitgevoerd. Dit project impliceerde monitoring in verschillende deelgebieden, met internationaal gerenommeerde zilte graslanden en zoutmoerassen. Hierbij werden zowel vegetatie en flora, avifauna als herpetofauna gecontroleerd. Voor vegetatie en flora werd alle veldwerk integraal uitgevoerd door Antea Group.

Downloads: