kerngebied

Monitoring kerngebieden groen

stad Antwerpen

De stad wil m.b.t. groen “de groenoppervlakte uitbreiden en de groenstructuur versterken met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit” Biodiversiteit is hierin een belangrijke parameter. Groen en een natuurlijke omgeving leveren een belangrijke bijdrage in het leefbaar maken en houden van steden. In 2013 keurde het college de analysenota’s van het bovenlokaal groenplan van Antwerpen goed, en vervolgens eveneens de visienota van het bovenlokaal groenplan. Deze vormde de basis voor het uittekenen van de gewenste groenstructuur.

Lees verder.