averbode

Monitoring Averbode

Bos en heide

Het gebied “Averbode Bos en Heide” situeert zich op het knooppunt van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het natuurinrichtingsproject beslaat een oppervlakte van 698 ha. In 2007 werd op basis van het haalbaarheidsrapport (VLM/AMINAL, 2007) besloten het natuurinrichtingsproject “Averbode Bos en Heide” formeel in te stellen. Het doel van natuurinrichting was het gebied zo goed mogelijk in te richten met het oog op het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. Het monitoringsprogramma voor het natuurinrichtingsproject Averbode Bos en Heide loopt over een periode van 10 jaar, na uitvoering van de maatregelen.

Lees meer over dit project.