mobiliteitsknooppunt station Hove

Mobiliteitsknooppunt station, Hove

Vroeger was het een knelpunt, nu is het station van Hove een schoolvoorbeeld van een duurzaam mobiliteitsknooppunt. Er kwam een tunnel onder de Edegemsestraat, er is een nieuwe stationsparking aangelegd, nieuwe publieke fietsenstallingen bieden plaats aan driehonderd fietsen, het gerenoveerde voormalige stations gebouw kreeg een horecafunctie.

De pendelaars die in Hove de trein nemen, zorgden tot voor kort voor parkeeroverlast in de omliggende straten van de dorpskern. De fietsenstalling bij het station voldeed niet meer aan de hedendaagse normen. Het station en de gevaarlijke kruising met de Edegemsestraat waren een bottleneck voor de fietsostrade. De Provincie Antwerpen Dienst Mobiliteit, de NMBS Holding en de gemeente Hove bundelden hun initiatieven. Met het invullen van een missing link van de fietsostrade, de tunnel onder de Edegemsestraat en de nieuwe nabij de kern van Hove gelegen stationsparking werkten ze een geïntegreerde oplossing uit voor de verschillende mobiliteitsvraagstukken. De functionele behoeften leken op het eerste gezicht soms moeilijk verzoenbaar. Door de handen in elkaar te slaan kreeg het geheel, niettegenstaande de ruimtelijke en infrastructurele complexiteit, in het ontwerp vorm als een functioneel en helder leesbaar mobiliteitsknooppunt. Pendelaars worden positief gestimuleerd om de fiets te nemen in hun voor- en natransport. De veiligheid en verkeersleefbaarheid in de omliggende straten zijn verbeterd omdat een nieuwe parking met een honderdtal plaatsen de parkeerdruk wegneemt.

Mobiliteitsknooppunt station Hove, praktijkboek Publieke Ruimte 2014