MES Brussel X

Milieueffectenstudie (MES) Industrieel Mailcentrum Brussel X

Opmaak van een MES i.k.v. de realisatie en vergunningsprocedure van het industrieel mailcentrum Brussel X

Katoen Natie en bpost voorzien de bouw van een nieuw postsorteercentrum (IMC-BX) te Neder-Over-Heembeek, op de terreinen van de CarCoke-site naast het kanaal. De gebouwen van het postsorteercentrum bestaan uit 4 grote zones: een pakket en een brieven sorteerzone, een transportzone en een administratieve zone. 

Op het dak van het complex wordt een dakparking voorzien, teneinde een optimaal ruimtegebruik na te streven.

In opdracht van Katoen Natie stond Antea Group in voor de opmaak van de MES voor de bouw en exploitatie van dit nieuwe industrieel mailcentrum Brussel X. Naast deze studie voerde Antea Group een mobiliteitsonderzoek uit. De opdrachtgever, administraties en besturen werden nauw betrokken bij iedere fase. 

Downloads: