Masterplan River Terminal Wielsbeke

Masterplan River Terminal Wielsbeke

Kansen voor de binnenvaart

Antea Group en Rebel Group werden aangesteld door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voor de opmaak van een masterplan voor de River Terminal in Wielsbeke.

Met de officiële heropening op 19 november 2014 is – onder impuls van de ‘eigenaar’ POM West-Vlaanderen, een nieuwe fase ingeluid van de River Terminal Wielsbeke (RTW). Deze herstart ging gepaard met de selectie van twee private exploitanten: Delcatrans en Shipit. De aanstelling van deze exploitanten is slechts beperkt in tijd. Om van een échte doorstart van de terminal te kunnen spreken, was er behoefte aan een goed doordacht en aantrekkelijk masterplan voor RTW, niet alleen voor de huidige site maar ook voor de aanpalende percelen. De opmaak van dit masterplan was ingebed binnen het Interreg IVA-project Grenzeloze Logistiek (Programma Vlaanderen – Nederland), meerbepaald binnen het werkpakket Efficiënt Ruimtegebruik.

De opdacht bestond uit drie delen:

  • Deel 1: Inrichtingsplan van de huidige terminal
  • Deel 2: Ontwikkelingsplan voor de uitbreiding van de terminal
  • Deel 3: Mobiliteitsplan voor de huidige en de toekomstige site

Het resultaat was een uitgebreid rekenmodel, waarbinnen verschillende scenario’s konden worden doorgerekend op diverse parameters, waaronder rendement voor de POM, rendement voor de exploitant, noodzakelijke ruimtelijke uitbreidingen en ingrepen, impact op mobiliteit in de omgeving, enz. Dit rekenmodel moet de opdrachtgever ondersteunen in het maken van de juiste keuzes betreffende de toekomststrategie voor de River Terminal.

Downloads: