masterplan mobiliteit

Masterplan Mobiliteit Antwerpen

Tramlijnverlengingen

In het kader van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen zijn een reeks tramlijnverlengingen gepland. De werken voorzien in een volledige herinrichting van de openbare ruimte van gevel tot gevel van de trajecten. Hierbij worden in eigen bedding nieuwe tramlijnen aangelegd, rijwegen en pleinen herdacht en ingericht met ruime voetpaden, groenvoorziening en parkeerruimte. Gezien de grondige herwerking van de bovenbouw worden ook de riolering en de nutsleidingen vernieuwd en aangepast.

Antea Group doorliep samen met de uitvoerder Silvius de volledige procedure van de projecten “Deurne – Wijnegem” en “Mortsel – Boechout”. Verder stond Antea Group in voor de aanpassing van het referentieontwerp, het opstellen en begeleiden van de nodige vergunningsaanvragen en het opstellen en opvolgen van de gedetailleerde uitvoeringstekeningen.