Logistiek platform kanaal Leie - Roeselare

Logistiek platform kanaal Leie - Roeselare

Haalbaarheidsonderzoek

De bedrijventerreinen Schaapbrugge en Sasbrug, gelegen op de grens van Roeselare en Izegem, vormen samen dé ideale locatie voor een logistieke hot spot voor West-Vlaanderen. De beide terreinen zijn samen immers trimodaal ontsloten via het kanaal Roeselare-Leie, de snelweg A17 en de spoorweg Brugge-Kortrijk. In 2010 werd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale een potentieanalyse voor het geïntegreerd logistiek platform Roeselare-Izegem uitgevoerd. Daarin werd geconcludeerd dat in de onmiddellijke regio een aanzienlijk volume te transporteren goederen is waarvoor duurzame transportcorridors via spoor en water kunnen worden opgestart. Antea Group onderzocht de verkeerskundige en ruimtelijke randvoorwaarden en mogelijkheden en werkte de inrichtingsscenario’s uit die aan de basis zullen liggen voor de verdere ontwikkeling van het gebied.