zuidknoop

Landschapsontwerp Zuidknoop

In het kader van de Groene Singel

Het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Kennedytunnel staat bekend als Zuidknoop.  Een nieuw ontwerp voor infrastructuur, landschap en ecologische functionaliteit drong zich op, geïnspireerd op BKP Groene Singel. De ligging van de Zuidknoop maakt dat er allerhande ontwerpen en randvoorwaarden worden opgelegd uit verschillende overlappende en aangrenzende projecten. De voornaamste zijn daarbij de Vloorstraat, Bluegate, Scheldekaaien, Nieuw-Zuid, Konijnenwei, Station Zuid…

Antea Group gaf hierbij advies omtrent het optimaliseren van ecologische functies en het verbeteren van de ecologische connectiviteit. Daarmee krijgt het landschapsontwerp intrinsiek een landschapsecologische grondslag.

Bekijk het volledige project.