Landscape from Above

Landschapsecologie en -ontwerp

Landschapsontwerp, –inrichting, -architectuur en -ecologie

Antea Group heeft een sterk integrale visie op de relatie tussen landschapsontwerp en –inrichting, landschapsarchitectuur en landschapsecologie. In ontwerp- of inrichtingsprojecten wordt steeds een uitgebalanceerde afweging gemaakt tussen zuiver landschappelijke aspecten enerzijds en landschapsecologische facetten anderzijds waardoor een ontwerp ontstaat met intrinsiek verbonden ecologische waarden. Daardoor worden meteen garanties geboden voor een optimale kwaliteit en duurzaamheid met design op maat van de klant.

Bekijk enkele projecten.