landschapsbeheerplan Merksplas-Kolonie

Landschapsbeheerplan voor Merksplas-kolonie

De Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas werd opgericht in 1824 om bedelaars en landlopers werkvreugde bij te brengen. Na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993, werd Kempens Landschap vzw opgericht met als doel Merksplas en Wortelkolonie te beschermen. Gelet op de betrokkenheid van verschillende  instanties is integratie naar visie en beheer vereist. Daarom wordt een praktijkgericht landschapsbeheerplan opgemaakt. Na een doorgedreven inventarisatiefase wordt gestart met de opmaak van een globale visie voor het gebied. Belangrijke aspecten daarbij zijn de recreatieve ontsluiting van de kolonie, de historische gelaagdheid van het landschap, de herwaardering van het historisch patrimonium en de dreven als structurerend element voor het landschap.