eikenprocessierups

Koepelstudie ter bestrijding van de eikenprocessierups in Limburg

Antea Group kreeg van het Agentschap voor Natuur en Bos de studieopdracht om een ecologisch verantwoorde bestrijding van de eikenprocessierups uit te werken.

In de eerste fase verzamelde Antea Group alle nuttige beschikbare informatie rond de eikenprocessierups en de bestrijding ervan. Daarnaast werden de bestrijdingsmethodes met Bacillus Thuringiensis (Xentari) en nematoden experimenteel, via veldonderzoek, getest op efficiëntie. Uit deze studie vloeide een vademecum, waarmee de verantwoordelijke instanties aan de slag kunnen gaan.

Lees meer over dit project.