klimaatverandering en ruimtelijk beleid

Klimaatverandering en ruimtelijk beleid

Naar handelingsstrategieën voor een territoriale aanpak van klimaatverandering in Vlaanderen

Hoewel er op internationaal, Belgisch en Vlaams niveau tal van wetenschappelijke studies worden uitgevoerd rond de impact van klimaatverandering, geven deze niet duidelijk aan wat dit juist betekent voor het ruimtelijke beleid in Vlaanderen.

Welke handelingsstrategieën kan het departement RWO inzetten om met de impact van klimaatverandering om te gaan en bij te dragen aan mitigatie en adaptatie?

Antea Group heeft hiertoe in opdracht van het Departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend erfgoed, samen met Alterra Wageningen UR, de beleidsondersteunende studie “Klimaatverandering en ruimtelijk beleid” uitgevoerd.