Hof ten Rozen

Hof ten Rozen te Aalst

Ontwerp en realisatie publieke ruimte en infrastructuur

Op initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Stad Aalst en sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco werd een ontwerp van de publieke ruimte opgemaakt voor de omgevingsaanleg rond de sociale hoogbouwwijk uit de jaren ’70. De uitgeleefde buitenruimte werd gelijktijdig met een renovatie van de gebouwen om¬gevormd naar een verkeersvrije en onderhoudsvriendelijke publieke ruimte met extra aandacht voor de belevings- en gebruikswaarde voor de bewoners van de wijk.

Het ontwerp kende enkele voorwaarden

  • gebruik van duurzame materialen;
  • vandalismebestendigheid;
  • onderhoudsvriendelijkheid van de infrastructuur en de groenvoorzieningen;
  • creëren van openheid in de publieke ruimte (veiligheidsgevoel);
  • diverse verblijfplaatsen met eigen sfeervol karakter/microklimaat;
  • aangename en veilige speelomgeving voor kinderen uit diverse leeftijdscategorieën;
  • aangename ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Tabula rasa met behoud van waardevolle bomen
De nieuwe publieke ruimte gaat in dit project uit van een ‘tabula rasa’ van de oorspronkelijke toestand: wegenis, parkings en wirwar van pleintjes en verhardingen. Er is een grote verharde ‘plaat’ gerealiseerd, waarbij lobben zijn uitgespaard. Deze hebben diverse functies. Binnen de lobben zijn, waar mogelijk, verhoogde taluds voorzien. De taluds bestaan uit gazon, beplanting en wadi’s in functie van het gescheiden rioleringsstelsel. De bestaande, waardevolle, bomen werden geïnventariseerd. Na onderzoek zijn de meest vitale bomen behouden.

Verkeersluw binnengebied
Het ontwerp houdt rekening met een verkeersluw binnengebied. Mechanisch verkeer wordt zo veel mogelijk geweerd uit de binnengebieden, met uitzondering van hulpdiensten en occasionele verhuiswagens. Parkeren gebeurt aan de randen van het gebied. Het volledige binnengebied is optimaal toegankelijk voor wandelaars, fietsers, rolschaatsers en skaters. De nodige aandacht gaat uit naar mindervaliden.

Een plaats van ontmoetingen
Bij één van de woonblokken is een terras met luifel (groendak) aangelegd. Het terras voorziet een barbecueplaats. Op de plaats van het “ontbrekende” woonblok is een open waterpartij aangelegd. Deze doet tevens dienst als speelelement en als permanente waterbuffer ten behoeve van de brandweer. Deze deelruimte vormt de link met de overzijde van de Rozendreef ter hoogte van de aansluiting op de Matexiwijk.

Klik hier voor de projectfilm op youtube

Downloads: