aalst

Harmonisch park- en groenbeheerplan voor stads- en zwembadpark Aalst

Antea Group heeft in opdracht van de stad Aalst het harmonisch park- en groenbeheerplan (HPG) opgemaakt voor het Stadspark en het Zwembadpark te Aalst. Voor de beboste terreineenheden in beide parken is er tevens een luik volgens het uitgebreid bosbeheerplan voorzien.

Er werd eerst een grondige analyse uitgevoerd van de biotiek en abiotiek binnen het gebied. Zo werden er ter hoogte van de natuurlijke vegetatietypes volledige flora-inventarisaties uitgevoerd. Ter hoogte van de bospercelen werden deze aangevuld met bosbouwopnamen. Peilbuizen werden geplaatst en bodemstalen genomen. De analyseresultaten hiervan zijn in de studie verwerkt. Deze abiotische data zijn belangrijk voor de evolutie van het park en zijn dus mee bepalend zijn voor het toekomstige beheer.

Lees meer over dit project.