Groene Singel Antwerpen

Groene Singel Antwerpen

Beeldkwaliteitsplan: ecologische studie

De Groene Singel is een strategische 625 hectare grote ruimte tussen binnen- en buitenstad. Doelstelling van het project is om van de Groene Singel een belangrijke katalysator te maken voor verdere ontwikkeling van de stad Antwerpen. Het projectteam zag kansen in het realiseren van ecologische verbindingen, belangrijke openbare ruimtes en routes, en kleine en grote strategische bouwprojecten. Onder aansturing van Antea Group kiest het ontwerpteam resoluut voor een sterke ecologische benadering. Deze benadering leidt tot versterking van de identiteit, verhoging van de biodiversiteit, kwalitatief sterke beeldwaarden, grotere slaagkans en tot de creatie van een duurzaam systeem.

Antea Group staat hierbij in voor het bijsturen van de beelden, het bepalen van de geschikte soorten, de vegetatiestructuren en het verduurzamen van de gebouwen en de infrastructuur.

Diverse onderdelen van dit project zijn intussen in plantontwerp, in uitvoering of uitgevoerd.

Lees meer over dit project.