groene oevers

Groene oevers kern- en binnenstad Gent

Haalbaarheidsonderzoek en ontwerpend onderzoek van de stedelijke groene oevers

Antea Group heeft in opdracht van de Stad Gent de studie uitgevoerd voor de inrichting van groene oevers voor de kernstad Gent. Deze studie vertrekt met een uitgebreide uniforme inventarisatie van de oevers in Gent, wat heeft geleid tot ruim 270 fiches. Hieruit zijn de potenties voor vergroening afgeleid: drijvende oevers, hangende begroeide kokosrollen, vergroening van dode hoeken e.d. Referenties van groene oevers zijn onderzocht en bezocht. Deze praktijkkennis heeft geleid tot een voorstel voor de stad. De doelstellingen voor vergroening zijn berekend door het huidige verspreidingsgebied en de potenties met elkaar te vergelijken. De drie op te maken concrete inrichtingsvoorstellen moeten de start vormen om groen nog aantrekkelijker te maken voor mens, plant en dier.