male

Grafelijk slot van Male

Opmaak van een geïntegreerd beheerplan

Dit kasteeldomein, met als kern de voormalige burcht van de graaf van Vlaanderen, is gelegen te Male, tussen de Brieversweg in het noorden en de Antwerpse heerweg in het zuiden. Antea Group staat in voor de opmaak van het geïntegreerd beheerplan dat zowel zal voldoen aan de vereisten van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet als het nieuwe Natuurdecreet. Het bouwkundige aspect van het beheerplan (slot, neerhof, en schepenhuis) wordt uitgewerkt door Callebaut architecten. Het beheerplan kadert in de opmaak van een masterplan voor de site opgemaakt door Robbrecht & Daem.

De geschiedenis van de site rondom het slot gaat terug tot de 9de eeuw. Net zoals het kasteel, van een houten woontoren in de 9de eeuw tot het stenen kasteel van vandaag, heeft ook het landschap rondom heel wat veranderingen ondergaan. Met het beheerplan wil de eigenaar deze evoluties in kaart brengen en de erfgoedwaarden ven de site op dit moment naar boven halen en veilig stellen.

Bekijk het project.